Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   อบรม ?แนวทางการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่?
  วันที่ประกาศ
16/ 06/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรม ?แนวทางการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่? ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 ? 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อไปยัง งานบริหางานวิจัย ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หรือ e-mail : chinda.p@cmu.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่