Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศ เรื่อง ปิดสำนักงานหน่วยบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558
  วันที่ประกาศ
05/ 07/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยบัณฑิตศึกษา ขอแจ้งข่าวปิดสำนักงาน : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากติดภาระกิจการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรหน่วยงาน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่