Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของ Institut Francais de Mecanique Avancee ประเทศฝรั่งเศส
  วันที่ประกาศ
22/ 12/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Institut Francais de Mecanique Avancee ประเทศฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อร่วมทำงานวิจัยและโครงการกับบริษัทอุตสาหกรรมและการวิจัยในห้องปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาชาวฝรั่งเศสในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ สถาบันได้พัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ifma.fr/international หากสนใจสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่