Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Kanazawa University call for application: Japanese Government Scholarship for 2012
  วันที่ประกาศ
22/ 12/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Kanazawa University ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 2012 Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO) Scholarship for Research Student)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kanazawa-u.ac.jp หรือที่อีเมล์ ryukou@adm.kanazawa-u.ac.jp กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2554 หากสนใจสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่