Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
  วันที่ประกาศ
08/ 10/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บริษัท Elephant Planning ประเทศญี่ปุ่น ได้แนะนำการศึกษาต่อที่จังหวัดโทยามะประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการแนะนำจังหวัด และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงทุนการศึกษาได้ที่ http://toyama-junction.com/?la=en และติดต่อได้โดยตรงต่อไป หรือติดต่อขอเอกสารแนะนำการศึกษาได้ที่หน่วยวิเทศฯ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่