Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   The 2012 Junior Research Fellowship Program enable Thai post-doctorants
  วันที่ประกาศ
05/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ตามที่ หนวยบัณฑิตได้แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาเปิดรับสมัตรโครงการ The 2012 Junior Fellowship Program ซึ่งเป็นโครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาระหว่าง 2 ถึง 6 เดือนในสถาบันวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศสโดยให้การสนับสนุน ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประเทศฝรั่งเศส ประกันสุขภาพและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และได้ขยายเวลากำหนดปิดรับสมัครจากเดิม วันที่ 18 ธันวาคม 2554 เป็น วันที่ 15 มกราคม 2555

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article2220 หรือสอบถามที่คุณซาร่า เดอแมสส์ อีเมล์ Sara.Demesse@diplomatie.gouv.fr หรือ โทร.02-627-2100
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่