Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ภายใต้โครงการ "Franco-Thai Scholarship Program 2012"
  วันที่ประกาศ
05/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาประดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ภายใต้โครงการ ?Franco ? Thai Scholarship Program 2012? ประจำปีการศึกษา 2555-2556 รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.francothai-science.org/scholarships/ หรือสอบถามได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โทร. 02-6272119 กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้สนใจติดต่อโดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่