Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วันที่ประกาศ
27/ 10/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนนอกเวลาราชการ (จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น.) โดยรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหาวิทยาลัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (รายละเอียดดังแนบ)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A) โทร.0-5394-2111
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่