Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทุนฟุลไบรท์" ในวันที่ 27 มกราคม 2555
  วันที่ประกาศ
16/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า มช. จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง ?ทุนฟุลไบรท์? โดยมี นายฉัตรชัย อักษรศิลป์ ตำแหน่ง Senior Program Assistant มูลนิธิการศึกษาไทย ? อเมริกัน เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 13.30 ? 15.30 น. รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร 053-944368 หรือที่อีเมล์ inter.pharcmu@gmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่