Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลในสถานศึกษา
  วันที่ประกาศ
20/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยแฮนด์สออน เอดูเคชัน คอนซัคแทนด์ สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรผู้สนใจ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ - สำนักงานเชียงใหม่ 8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 E-mail: chiangmai@hands-on.co.th โทรศัพท์ 089-2175454,053-289114 โทรสาร 053-289114 หรือ เว็บไซต์ http://www.hands-on.co.th http://www.hands-on.co.th/chiangmai
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่