Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ 2012 NCCU International Summer School (ISS) Program
  วันที่ประกาศ
03/ 02/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า National Chengchi University (NCCU) ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการ 2012 NCCU International Summer School (ISS) Program ระหว่างวันที่ 2 ก.ค. ? 9 ส.ค. 2555 โดยจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภาษาและผู้เข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 เหรียญสหรัฐ และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://oic.nccu.edu.tw/12summerschool/english/" target="oic.nccu.edu.tw/12summerschool/english/">http://oic.nccu.edu.tw/12summerschool/english/> และกำหนดปิดรับสมัครวันที่ 27 เมษายน 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่