Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนรัฐบาลเม็กซิโก
  วันที่ประกาศ
13/ 02/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนในสาขาเฉพาะทาง (special programs) และการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป (postgraduate research) ประจำปี 2555

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sre.gob.mx/becas และดูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในประเทศเม็กซิโกได้ที่ http://www.anuies.mx หรือ http://www.conacyt.mx ผู้สนใจสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่