Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ?คปก.สัญจร ครั้งที่ 1? ประจำปี พ.ศ.2559
  วันที่ประกาศ
04/ 04/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ?คปก.สัญจร ครั้งที่ 1? ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ ในวันที่ 28-29 เมษายน 2559 รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สำรองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/forms/PlqmFUz8TB ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-2788200
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่