Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศให้ทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ"
  วันที่ประกาศ
26/ 07/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณื พฤกษชาติคุณ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บริจาคเงินสำหรับเป็นทุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการฝึกงานหรือวิจัยด้านระบบหรือแอปพลิเคชั่นทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


โดยจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามประกาศที่แนบไฟล์มา และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th


ผู้สนใจสมัครโดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่