Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การจัดงานมหกรรมการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 26
  วันที่ประกาศ
21/ 03/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) กำหนดจะจัดงานมหกรรมการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ? 1 เมษายน 2555 เวลา 11.00 ? 18.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ที่ www.tieca.com
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่