Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555/2556 ให้แก่ประเทศไทย
  วันที่ประกาศ
21/ 03/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก รัฐบาลสหพันธรัฐรัฐเซียจัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555/2556 เป็นทุนระดับปริญญาตรี/โท 20 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://en.russia.edu.ru/enter/1906/ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสนใจสมัครโดยตรงต่อไป จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่