Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการสึกษา 2560
  วันที่ประกาศ
13/ 11/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สมัตรขอรับทุนการศึกษาใหม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ หรือยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทางระบบอินเตอร์เนต โดยเข้าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่