Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6)
  วันที่ประกาศ
14/ 11/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ www.nvco.go.th ตามขั้นตอนดังนี้ ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ - รับสมัครผู้ขอรับทุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปี 2560 - ประกาศรับสมัครทุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับเภสัชกร ปีงบประมาณ 2560
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่