Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลประจำปี 2560
  วันที่ประกาศ
24/ 11/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยก.พ.ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลประจำปี 2560 มายังคณะโดยกำหนดการรับสมัครระหว่าง 10 พ.ย. - 29 ธ.ค. 2559 โดยแบ่งเป็นประเภททุนบุคคลทั่วไปและทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงภายในประเทศ http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th พร้อมได้ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทาง survey.ocsc.go.th./rsc ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2559
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่