Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "สร้างกระทู้ รู้ทำ (ธรรม)"
  วันที่ประกาศ
02/ 12/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเหษตร ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนขุลากร นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างกระทู้ รู้ทำ (ธรรม)" ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 ณ ห้องประชุม ประเสริฐ ฤกษ์เกียงไกร ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามรายละเอียดกำหนดหารที่แนบมาพร้อมนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามรถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/kAV100 ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 หรือ ตืดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 053 - 948207
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่