Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
  วันที่ประกาศ
05/ 01/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ

โดยแบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ? 31 มกราคม 2560

2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ เปิดรับ 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ? 30 มิ.ย. 60

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 ? 31 ธ.ค. 61

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่