Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การทดสอบ IELTS ฟรี
  วันที่ประกาศ
23/ 05/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย CP International Education & Migration Centre ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่าได้ร่วมกับ British Council เชียงใหม่ จัดสอบ Pre IELTS Testing ณ โรงแรม Kantary Hills เชียงใหม่ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 ? 12.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.cpinter.co.th หรือโทร 053-328234
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่