Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รัฐบาลตุรกี ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท-เอก และหลังปริญญา
  วันที่ประกาศ
29/ 05/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย กองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า สกอ. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลตุรกีจะให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญา ตรี ? โท-เอกและหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2012-2013

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.turkiyeburslari.gov.th/en/ กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 1 มิ.ย. 55 ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่