Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมการศึกษาออสเตรเลีย ประจำปี 2555"
  วันที่ประกาศ
13/ 06/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย IDP Education ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการศึกษาออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 9-17 มิ.ย. 55 ใน 4 จังหวัด โดยเริ่มที่ จังหวัดภูเก็ต ตามด้วย จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยในงานจะมีตัวแทนของสถาบันการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียเข้าร่วมงานเพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ และนักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ภายในงานโดยจะได้รับการยกเว้นค่าสมัครเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00-19.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pathunyu.yimsomruay@idp.com โทร. 02-638-3111 หากสนใจติดต่อโดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่