Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  วันที่ประกาศ
10/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยยื่นใบสมัครขอรับทุน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2560 -30 มี.ค. 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 15 ส.ค. 2561
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่