Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
  วันที่ประกาศ
16/ 01/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561) โดยเปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ? 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th (รายละเอียดดังแนบ) เพื่อจัดสรรรับทุน คปก. ในปีงบประมาณ 2562


จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ หากคณาจารย์ท่านใดสนใจสมัครโดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่