Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ?SETOUCHI - Its Natural Environment and Society? Advancing the Sustainable Development Goals (SDGs)
  วันที่ประกาศ
09/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จะจัด Summer School 2018 ระหว่างวันที่ 1 ? 14 ก.ค. 2561 หัวข้อ ?SETOUCHI - Its Natural Environment and Society? Advancing the Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีค่าเข้าร่วมโครงการ 108,000 เยน โดยนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการอาจได้รับทุน JASSO กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 14 ก.พ. 2561

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้โดยตรงที่ https://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/english/interstudents/Summer_program_en.html
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่