Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเปิดหลักสูตรฝึกอบรม (ด้านการบริหารจัดการภัตตาคารอาหารและเครื่องดื่มฯ
  วันที่ประกาศ
16/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ปชส.กิจกรรมเปิดหลักสูตรฝึกอบรม (ด้านการบริหารจัดการภัตตาคารอาหารและเครื่องดื่มฯ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.45 - 11.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่