Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันการอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย
  วันที่ประกาศ
07/ 06/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันการอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ส่งใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ www.thanachartcsr.com/thaichlture สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 062-070-0088 ,062-070-0099 (ในเวลาทำการ เวลา 09.30 - 17.30 จันทร์ - ศุกร์)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่