Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมติดตามดูแล ซ่อมแซมฝายต้นน้ำขนาดเล็กฯ
  วันที่ประกาศ
18/ 06/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    รับนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมติดตามดูแล ซ่อมแซมฝายต้นน้ำขนาดเล็กฯ จำนวน 99 ฝาย ใน 4 ลำห้วย บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่