Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปิดรับสมัครจิตอาสารุ่นใหม่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ?
  วันที่ประกาศ
17/ 07/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ?
เปิดรับสมัครจิตอาสารุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.-17.00 น. โดยในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม จะมีผู้แทนพระองค์มาร่วมงานณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครโครงการนี้ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่า
???????? http://www.tsdf.or.th/?/10931-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%?/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่