Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 3 ตอน ทำความดีด้วยหัวใจ
  วันที่ประกาศ
25/ 07/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 3 ตอน ทำความดีด้วยหัวใจ ให้นักเรียนนักศึกษาในสังกัดทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน และให้คำแนะนำในการดำเนินงานในพื้นที่ของกลุ่มเด็กและเยาวชนต้นแบบ หรือสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบ และกลุ่มเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่