Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องการรับทรัพยากรสารสนเทศไปให้บริการในหน่วยงานฯ หรือเฉพาะบุคคล
  วันที่ประกาศ
17/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประเภททั่วไปภาษาไทยและหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (รายละเอียดดังแนบ) ทั้งนี้ ห้องสมุดขอความร่วมมือ ปชส.ในการรับทรัพยากรสารสนเทศไปให้บริการในหน่วยงานฯ หรือเฉพาะบุคคล กำหนดระยะเวลา วันที่ 10 ส.ค. - 10 พ.ย.2561 ซึ่งผู้สนใจสามารถลงชื่อขอรับทรัพยากรสารสนเทศตามประสงค์ได้ตามลิงก์เอกสารที่แนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่