Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
  วันที่ประกาศ
17/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า โครงการยูแสค USAC ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 - 15.00 น. สำหรับนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอันมีรายละเอียดดังแนบ และสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ นางสาวมลิสา บุญเรือง ผู้ช่วยมูลนิธิยูแสค โทร 053-217247 และ 084-0463684
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่