Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2556 (JEY 2013)
  วันที่ประกาศ
01/ 08/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย วช. ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการทุน The JSPS RONPAKU (DISSERTATION Ph.D.) Program ประจำปี 2556 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้มีโอกาสรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นโดยการเสนอวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังแนบ

หากสนใจติดต่อโดยตรง และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/index.php/mod=contents®=view&id=1507 กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2555
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่