Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   กำหนดการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  วันที่ประกาศ
19/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งกำหนดการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2561 มายังคณะ โดยมีกำหนดวันที่ 22, 24, 26, 29, 31 ตุลาคม 2561 แบ่งเป็น 2 รอบ เวลา 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00 น. จำนวน 25/รอบ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้โดยสแกน QR Code ตามเอกสารแนบ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบได้ หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 17 ต.ค. 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบฯ นักศึกษาต้องชำระค่ามัดจำ 100 บาท ภายในวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งจะได้คืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าสอบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่