Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program (VSP)
  วันที่ประกาศ
30/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยหน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า University of British Columbia รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program (VSP)

ระยะเวลา รอบแรก ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ? ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และรอบที่สอง ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ? ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

การสนับสนุน/ทุน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ CAD ๕,๒๕๐ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://vancouversummerprogram.ubc.ca/

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตัวเองภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หรือจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่