Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Call for Candidates Junior Research Fellowship Program
  วันที่ประกาศ
05/ 10/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า สถานทูตฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์ Junior Research Fellowship Program ที่ให้การสนับสนุน Post Doctorants ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2009 ที่ประสงค์จะดำเนินการวิจัยเป็นเวลา 2-6 เดือน ทางด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส รายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ambafrance-th.org หรือ www.francothai-science.org กำหนดสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และสมัครโดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่