Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาไต้หวัน
  วันที่ประกาศ
30/ 10/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ้วยหน่วยวิเทศฯได้แจ้งว่าศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษาไต้หวันมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาไต้หวัน เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อยังประเทศไต้หวัน ในวันอังคารที่ 6 พ.ย. 55 เวลา 09.00 ? 15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้า หอศิลป์ปิ่นมาลา มช. รายละเอียดดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่