Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555
  วันที่ประกาศ
08/ 11/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งกำหนดจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ?วิถีวิจัย: สู่อนาคต? (Research Path: The Path to the future) ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากสนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://academicdays.oop.cmu.ac.th/ ถึงวันที่ 8 พ.ย. 55 โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเพื่อรับกระเป๋าพร้อมเอกสารการประชุมที่ฝ่ายรับลงทะเบียนบริเวณทางเข้าด้านหน้าหอประชุม ในวันที่ 22 พ.ย. 55 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่