Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุน EMEA Scholarships
  วันที่ประกาศ
21/ 11/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Erasmus Mundus สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับปริญญาโท-เอก ตลอดจนบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป ที่ร่วมโครงการ โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติของประเทศ partners ในโครงการ EMEA ได้แก่ บังคลาเทศ จีน มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน และไทย


หากสนใจสามารถดูรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/ENEAThailand กำหนดปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 1 ธ.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่