Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร PANACEA Program ณ มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป
  วันที่ประกาศ
21/ 11/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร PANACEA Program ณ มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก และบุคลากร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้สามารถดูรายละเีอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=150 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัยฯ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ห้อง 520 โทร.053-941808 อีเมล์ ird.camt@gmail.com หมดเขตรับสมัครออนไลน์วันที่ 16 ก.พ. 55 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่