Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   หลักสูตร Essential Skills for Work&Job Interview
  วันที่ประกาศ
21/ 11/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หลักสูตร Essential Skills for Work&Job Interview สถาบันภาษา มช.เปิดอบรมหลักสูตร Essential Skills for Work&Job Interview โดยมีอาหารว่างและเอกสารการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ดูรายละเอียดกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/language.institute.cmu โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่