Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนรัฐบาลโมร็อกโก
  วันที่ประกาศ
21/ 07/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า รัฐบาลโมร็อกโกจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อกโกในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา ตรี/โท/เอก ประจำปีการศึกษา 2554-2555 รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th หรือ www.amci.ma หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-628-5646 ต่อ 115 โดยผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่