Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปิดรับนักศึกษาเข้าพัก...หอพักในกำกับสวนดอก
  วันที่ประกาศ
21/ 05/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หอพักในกำกับสวนดอก เปิดรับนักศึกษาเข้าพักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้ว ด้วยอัตราค่าที่พักห้องปรับอากาศ ราคา 4,000.-/ห้อง

ห้องพัดลม ราคา 3,200.-/ห้องติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 0-5394-3900-4

fax. 0-5394-3907
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่