Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับสมัครงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาช่วยงานประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
  วันที่ประกาศ
13/ 06/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับนักศึกษา รหัส 55... หรือ รหัส 56... หรือเป็นนักศึกษาที่มีเวลาปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนดในใบประกาศรับสมัคร เพื่อช่วยงานประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่