Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมขันโตก ปีการศึกษา 2556
  วันที่ประกาศ
14/ 08/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมขันโตก ปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมงานกรุณาแจ้งชื่อได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่