Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องประชาสัมพันธ์ทุน FUSION ในปี 2557
  วันที่ประกาศ
06/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ เรื่องประชาสัมพันธ์ทุน FUSION ในปี 2557 ภายใต้โครงการ Erasmus สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก และหลังปริญญาเอก ตลอดจนทุนแลกเปลี่ยนบุคลากร รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.fusion-edu-apply.org กำหนดปิดรับสมัคร cohort แรกในวันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ird.camt@gmail.com

สามารถสมัครได้โดยตรงทางเว็บไซด์ที่แจ้ง และส่งสำเนาการสมัครมาที่หน่วยวิเทศฯ inter.pharcmu@gmail.com
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่