Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
  วันที่ประกาศ
25/ 04/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ทางหน่วยบัณฑิตจะมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ โดยตรงจากเจ้าของภาษา- ระยะเวลาเรียน ตั้งแต่ พฤษภาคม - กันยายน 2557- เรียน วันเสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (3ชั่วโมง/สัปดาห์) รวม 60 ชั่วโมง- รับสมัครกลุ่มละ 15-20 คน- ค่าเรียน 500 บาท/คน/คอร์สผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา หรือส่งรายชื่อมายัง e-mail ของหน่วยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่