Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์จากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
  วันที่ประกาศ
20/ 05/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานวิจัยด้านเภสัชกรรมและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดยังสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เลขที่ 40 ซ. 38 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กทม. 10110 หรือ อีเมล: Thailand.cpa@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่